Oregon Teknoloji Hizmetleri

Değerli Müşterimiz, 

Birleşik Kralllığın Avrupa Birliğinden ayrılma süreci 31.12.2020 günü sonu itibariyle tamamlanacağından yeni yıl ile birlikte uluslararası taşımacılık ve ortak transit uygulamalarında da yaşanacak bazı önemli değişiklikler konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.  

A-     BİRLEŞİK KRALLIK YÖNÜNE YAPILAN TAŞIMALAR

Brexit sonrasında Birleşik Krallık (BK), Avrupa Birliğinin(AB) bir parçası olmayacağından BK varışlı olarak yapılan taşımalarda farklı AB ülkelerinde transit beyannamesini sonlandırılarak eşyanın serbest dolaşımda taşınması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle BK varışlı taşımalarınızda transit beyanının doğrudan BK varışlı olarak açılması önem taşımaktadır. 

BK tarafından yeni yürürlüğe konulan GVMS (Goods Vehicle Movement Service) sistemi uyarınca BK yönüne yapılan taşımalarda (01 Ocak itibariyle sadece T1/T2 ile yapılan taşımalarda, 1 Temmuz itibariyle tüm taşımalarda) GVMS bildirimi yapılarak GMR numarası alınması ve BK sınır noktalarında bu numara ile işlem yapılması gerekmektedir. 

Oregon sistemi GVMS sistemine entegre hale getirilmiş olup sistem 2021 itibariyle; 

 • Gerekli bilgilerin transit beyannamesi ile birlikte sağlanması halinde otomatik olarak, 
 • Diğer hallerde ayrı bir bildirim olarak sunulabilmesi mümkündür. 

   2020 yılı içerisinde yola çıkmış ancak BK’ya 2021 içinde varacak araçlar da GVMS bildirimi kapsamında olup Oregon sizler adına bu bildirimleri yaparak GMR numaralarını tarafınıza ulaştıracaktır. 

   

B-     BİRLEŞİK KRALLIKTAN YAPILAN TAŞIMALAR 

Brexit’in bir sonucu olarak BK ürünlerinin EX-1 dokümanı ile AB topraklarında hareketi mümkün olamayacağından transit beyanlarının BK topraklarında veya AB giriş noktalarında yapılması zorunlu hale gelecektir. 

Oregon NCTS yazılımı BK gümrük sistemlerine entegre edilmiş olup transit beyan işlemlerinizi doğrudan kendi ofislerinizden tamamlayabilir ve izleyebilirsiniz. BK başlangıçlı transit beyanlarda hareket gümrüğü olarak BK tarafından yeni tesis edilen ve 7/24 hizmet verecek “dahili sınır işlem noktaları (inland border facilities) kullanılarak işlem yapılmak istenmesi halinde ilgili noktalara ulaşmadan önce aşağıda belirttiğimiz internet adresinden kayıt oluşturulması gerekmektedir, aksi halde araçların bu alanlara girişi mümkün olamayacaktır.

https://attend-an-inland-border-facility.hmrc.gov.uk/

İlgili noktalara ilişkin daha fazla bilgiye https://www.gov.uk/government/publications/attending-an-inland-border-facility/attending-an-inland-border-facility adresinden ulaşılabilmektedir. 

BK hareketli transit beyan oluşturma süreci basitçe aşağıdaki adımlardan oluşacaktır; 

 • Oregon sisteminde beyan oluşturulur ve LRN alınır. 
 •  Eğer hareket gümrüğü dahili sınır işlem noktalarından biri ise randevu kaydı oluşturulur. 
 • Araç randevu numarası ve diğer ilgili evraklarla birlikte işlem noktasına gider. 
 • Transitin tescili gümrük memurlarınca yapılarak araç serbest bırakılır. 

   

   

C-     DİĞER HUSUSLAR 

Yüklemenin Kent bölgesi dışından yapıldığı hallerde Kent bölgesine girilmeden önce https://check-hgv-border-readiness.service.gov.uk/start-kent-access-permit?lng=en adresinden “Kent Access Permit (KAP)” alınması zorunluluğu bulunmaktadır. 24 saat geçerliliği bulunan bu izne sahip olmayan yük taşıma araçlarına BK makamlarınca 300 GBP ceza uygulanacağı bildirilmektedir. 

Oregon Teknoloji Hizmetleri

İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri, yük taşıyıcıları ve gümrük aracıları için işleri daha basit hale getirmeye kararlıyız.

Son Haberler

Transitte Yeni Nesil Çözümler

Oregon NCTS ile, Avrupa’nın birçok noktasına direkt olarak beyan sunmak çok kolay!

Yardım lazım mı?