Giriş yap

KDV İadesi Hizmetimiz Nedir?

Hemen Başla
KDV İadesi

KDV İadesi

KDV İadesi; Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderleri ile otoyol geçiş ücretlerini kapsamaktadır. KDV iadesi almak için şu belgeler gereklidir;
- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı “vekaletname” belgesi, (Oregon’a vekâlet verilecekse noter veya konsolosluk appostil ile birlikte)
- Taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,
- Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.)
- Yapılan harcamalara ilişkin olarak 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri.
- Taşımacılık faaliyetinde bulunan yabancılar, bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadır:
- Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye’ye giriş çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının, transit beyannamesinin veya Transit Refakat Belgesinin onaylı örneği,
- Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri.
Bu işlemler nedeniyle ödenen KDV'nin iadesine karşılıklı olmak kaydıyla imkan tanınmaktadır. Bu kapsamda karşılıklılık sağlanan ülkeler aşağıda yer almaktadır.
- Bosna-Hersek,
- Bulgaristan,
- Danimarka,
- Finlandiya,
- Fransa,
- Hollanda,
- İrlanda,
- İsviçre,
- İtalya,
- Malta,
- Norveç,
- Portekiz,
- Romanya,
- Slovakya,
- Slovenya
Konuyla ilgili detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Özellikler

Otoyol Ücretleri

Akaryakıt Giderleri

Yedek Parçalar

Bakım ve Tamir Ücretleri